20.12.12

Haapasalo kiertää Venäjän suomensukuiset ugrit 30 päivässä

Tv-sarjat Venäjän halki 30 Päivässä ja Silkkitie 30 Päivässä saavat jatkoa.

Nyt näyttelijä Ville Haapasalo matkustaa Siperiaan etsimään suomalaisuuden juuria. Hän matkaa 30 päivän ajan Volgalla ja Uralilla suomensukuisten kansojen luona. Tästä toukokuussa 2012 kuvatusta matkasta tulee Yle Teemalle 10-osainen huikea sarja, jossa näytetään ennennäkemättömiä paikkoja sukulaiskansojemme mailta. Sarjassa myös tavataan monia suomalaisugrilaista äidinkieltään vaalivia ihmisiä, naapurimme mahtavan lipun alla. Mitä heille kuuluu?

Matka alkaa Marista, jossa Ville pääsee mukaan pienen Shorunzan kylän elämään. Kylän väitetään olevan yksi parhaiten säilyneitä suomalaisugrilaisia kyliä Marissa. Villen hiljentää pyhä lehto ja saa tanssimaan polkkaa kylän nuorin asukas.

Toinen kohteista on Udmurtia. Udmurtia on kuuluisia Kalashnikovin AK-47 kiväärin valmistamisesta. Kuinka käy aseita pelkäävälle Villelle Izhmashin asetehtaalla? Toinen asia, josta Udmurtia on viime aikoina tullut tutuksi on Euroviisumummot, jotka sijoittuivat toukokuussa 2012 toiseksi Euroviisujen finaalissa. Ville tapasi Buranovan kylän Babushkat ja kyseli tunnelmia, kaksi päivää ennen finaalia.

Kolmas vierailun kohde on Mordva, jossa on ersiä ja moksia. Pääkaupungissa Saranskissa Ville joutuu keskelle MM-kävelykisan hulinaa. Maailman parhaimmat kävelijäthän tulevat juuri Mordvan alueelta ja meno on sen mukainen. Saranskissa Ville tapaa tapaa myös yhden maan suosituimmista suomalaisugrilaisista muusikoista. Alue on vauraampaa kuin muut suomalaisugrilaiset alueet Venäjällä ja se näkyy mm. Putinin vierailua varten rakennetussa kylässä ja koulussa, joissa lapsia valmennetaan kadeteiksi, jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Ville näkee kuinka koululainen kokoaa ja purkaa käsikranaatin.

Toiseksi viimeinen matkakohde on Komi, joka sijaitsee Ural-vuoriston länsipuolella. Komit ovat yksi säilyneimmistä suomalaisugrilaisista kansoista Venäjällä, perinteidensä ja kielensä puolesta. Pääkaupungissa Syktyvkarissa Ville pääsee Komin kuuluisimman kuvanveistäjän malliksi ja tapaa suomalaisille tutun hiihtäjälegendan Raisa Smetaninan. Matkan koskettavimmat hetket Ville kokee Stalinin entisen vankileirin joukkohaudan äärellä, jossa makaa 25 000 ruumiin seassa myös monia suomalaisia vankeja. Matkan loppua kohti tunnelman nostaa mansien pyhät kivipatsaat Uralin huipulla sekä seitsemän hirvenvasan varaemona toimiminen.

Viimeinen matkakohde on Uralin itäpuolella sijaitseva Hantimansia. Ville todistaa kuinka pulassa perinteistä porotaloutta harjoittavat hantit ovat keskellä venäläisten öljynporausalueita. Pääkaupungissa Hantimansiassa Villelle näytetään maaginen mansijumalatar. Matka huipentuu OB- jokiajeluun, joka johtaa kuuluisalle Sosvan silakkatehtaalle, jonka herkkuja nautitaan Moskovan Kremlissä asti. Ville löytää myös pieniä suomalaisugrilaisia kyliä, joihin pääsee kulkemaan vaan kesäisin, joen ollessa sula.

Tämä matka Venäjän suomalaisugrilaisille alueille on ollut Villelle rankin, aiempiin verrattuna. Olosuhteet olivat enemmän kuin köyhiä, tiet lähes kulkukelvottomia ja lentokoneet nähneet parhaat päivänsä jo vuosikymmeniä sitten. Raskainta oli kohdata totuus katoavista sukulaisista, joiden kohtalosta ei monikaan enää välitä.

Yle Teemalla ja Areenassa Ville Haapasalon tähdittämät sarjat

Yle Teema sunnuntaina 30.12.2012 klo 10: Venäjän halki 30 päivässä, 8 osaa peräkkäin
Yle Teema tiistaina 1.1.2012 klo 10: Silkkitie 30 päivässä, 10 osaa peräkkäin
Yle Teema keskiviikkoisin alkaen 2.1.2012 klo 21 Suomensukuiset 30 päivässä, 10 osaa, uusinnat perjantaisin klo 20.

Matkalla Villen kanssa-kokonaisuus esitetään Yle Areenassa seuraavasti:

Lauantaina 29.12.2012 Suomensukuiset 30 päivässä alkaen klo 13 (kaikki 10 osaa)
Sunnuntaina 30.12.2012 Venäjän halki 30 päivässä (kaikki 8 osaa)
Uudenvuodenpäivänä 1.1.2013 Silkkitie 30 päivässä (kaikki 10 osaa)
 

5.12.12

Mitä mieltä olet M. A. Castrénin seurasta?M. A. CASTRÉNIN SEURA KYSYY MIELIPIDETTÄNNE
Helsinki 5.12.2012
ОБЩЕСТВО М.А.КАСТРЕНА СПРАШИВАЕТ ВАШЕ МНЕНИЕ
Хельсинки 5.12.2012 г.


Kehitämme toimintaamme ja haluamme kuulla tärkeimpien sidosryhmiemme kokemuksia meistä ja yhteistyöstä kanssamme. Sukukansaohjelman uudistuksen myötä siirrytään toteuttamaan uutta strategiaa vuodesta 2013 alkaen, minkä vuoksi saamamme palaute on ensiarvoisen tärkeää seuran tulevaisuudelle.

Pyydämme, että vastaatte tähän kyselyyn 15.12.2012 mennessä. Kaikkien vastanneiden kesken arvomme kirjapalkintoja.

Vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Vastaukset pyydetään lähettämään sähköpostitse marja.lappalainen[a]castren.inet.fi tai tarmo.hakkarainen[a]castren.inet.fi

M. A. Castrénin seura        

pj. Ildikó Lehtinen                                   siht. Marja Lappalainen

KYSELY

1. Millainen mielikuva Teillä on M. A. Castrénin seurasta? Miten luonnehditte M. A. Castrénin seuraa?
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2. Mitä M. A. Castrénin seuran osa-alueita tunnette parhaiten (1 erittäin hyvin, 2 melko hyvin, 3 kohtalaisesti, 4 melko huonosti, 5 erittäin huonosti, 6 en osaa arvioida)?
_ sukukansaohjelma
_ tietopalvelu
_ kirjasto
_ sukukansapäivät
_ muu

3. Kuinka usein olette yhteydessä M. A. Castrénin seuraan? Miten pidätte yhteyttä (käynti toimistossa, puhelimitse, sähköpostitse, facebook, kirjeitse)?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

4. Kuinka arvioitte yhteistyötä M. A. Castrénin seuran kanssa (1 täysin samaa mieltä, 2 melko samaa mieltä, 3 samaa mieltä, 4 jokseenkin eri mieltä, 5 täysin eri mieltä, 6 en osaa arvioida)?
_ yhteistyö M. A. Castrénin seuran kanssa on avointa
_ yhteistyö M. A. Castrénin seuran kanssa on joustavaa
_ M. A. Castrénin seuralla on tiivis suhde sidosryhmiinsä
_ M. A. Castrénin seura paneutuu yhteistyöhön kumppaniensa kanssa huolella
_ M. A. Castrénin seuralta saa asiantuntevaa palvelua
_ M. A. Castrénin seuralta saa nopeaa palvelua
_ M. A. Castrénin seura edistää tietämystä Venäjän suomalais-ugrilaisista kansoista
_ M. A. Castrénin seuran tiedotus on aktiivista
_ M. A. Castrénin seuran tiedotus on monipuolista ja kattavaa

5. M. A. Castrénin seura haluaa suunnata toimintaansa niihin asioihin, jotka koetaan kaikkein tärkeimmiksi. Valitkaa listasta 1-3 asiaa, jotka mielestänne ovat M. A. Castrénin seuran tärkeimpiä kehitysalueita.
_ yhteistyö Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kanssa
_ kolmikantayhteistyö Suomi–Viro–Unkari
_ yhteistyö muiden ulkomaisten toimijoiden kanssa
_ yhteistyö suomalaisten toimijoiden kanssa
_ tiedotustoiminta
_ näkyvyys julkisuudessa asiantuntijaorganisaationa
_ jokin muu kehitysalue, mikä   ......................................................................................

6. M. A. Castrénin seura haluaa kehittää yhteistyötä Venäjän suomalais-ugrilaisten kanssa. Millaisia yhteistyöhankkeita näette tärkeänä tulevaisuudessa? Voitte valita (X) useampia vaihtoehtoja.
_ pienimuotoiset, nopeat hankkeet
_ suuret, monivuotiset hankkeet
_ tiedonvaihto
_ yleiset yhteistyöhankkeet (kansalaisjärjestöt ym. toimijat)
_ julkaisuhankkeet ml. verkkojulkaisut
_ kirjoittajakurssit
_ lehtihankkeet
_ radio- ja tv-hankkeet, elokuvat
_ käännöstuet
_ koulutushankkeet
_ palkinnot
_ musiikkialan hankkeet
_ teatterihankkeet
_ lapsiin ja nuoriin suunnatut hankkeet
_ asiantuntijavierailut
_ museohankkeet
_ kirjastohankkeet
_ stipendiaatti- ja tutkijavaihto
_ muu, mikä   ...................................................................................................................

7. M. A. Castrénin seura hakee konkreettisia yhteistyöhanke-ehdotuksia ensi vuotta varten. Oletteko suunnitellut yhteistyöhankkeita M. A. Castrénin seuran kanssa? Millaisia? Pyydämme luonnehtimaan hankkeita lyhyesti tässä kyselyssä ja toimittamaan varsinaiset ehdotukset M. A. Castrénin seuraan 31.12.2012 mennessä.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................Yhteystiedot

Järjestö   ...........................................................................................................................

Yhteyshenkilö   ................................................................................................................

Osoite   ............................................................................................................................

Puhelin   ...........................................................................................................................

Faksi   ..............................................................................................................................

Sähköposti   .....................................................................................................................


ОБЩЕСТВО М.А.КАСТРЕНА СПРАШИВАЕТ ВАШЕ МНЕНИЕ

Хельсинки 5.12.2012 г.
В настоящий момент Общество М.А.Кастрена стремится к совершенствованию своей деятельности. В связи с этим Общество обращается к своим партнерам с просьбой высказать ваше мнение о деятельности Общества и об опыте сотрудничества с нами.  В составлении новой стратегии деятельности начиная с 2013 года мы будем опираться на результаты  данного опроса.

Просим отправить ответы до 15 декабря 2012 года. Среди лиц, которые ответили на опрос,  будут разыгрываться книги.

Ответы будут рассматриваться конфиденциально.

Просим Вас отправить ответы  по электронной почте по адресу: marja.lappalainen@castren.inet.fi или tarmo.hakkarainen@castren.inet.fi


ОБЩЕСТВО М.А.КАСТРЕНАИльдико Лехтинен                                                      Марья Лаппалайнен
Председатель                                                                Секретарь
ОПРОС

1. Что вы знаете о деятельности Общества? Как могли бы вы охарактеризовать его деятельность?

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Насколько хорошо вы знаете сферы деятельности Общества?
(1. Очень хорошо, 2. довольно хорошо, 3. умеренно, 4. довольно плохо, 5. очень плохо, 6. не умею сказать)
- Программа родственных народов,
- информационная служба
- библиотечное дело
- проведение дней родственных народов,
- другое, что?

3. Как часто и каким образом вы поддерживаете контакты с Обществом?
(посещение офиса Общества, по телефону, по электронной почте, по почте, по Facebook)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

4. Как вы оцениваете ваше сотрудничество с Обществом?
1. полностью согласен, 2. частично согласен, 3. согласен, 4. частично другого мнения, 5. полностью другого мнения, 6. не умею сказать
- сотрудничество носит открытый характер
- сотрудничеству присуще гибкость взаимоотношений партнеров
- Общество поддерживает тесную связь с партнерами
- Общество внимательно рассматривает предложения партнеров
- Общество предоставляет компетентные услуги
- Общество своевременно реагирует на поступающие предложения и запросы
- Общество способствует популяризации знаний о финно-угорских народах России
- Общество активно и многосторонне информирует о своей деятельности

5. Общество стремится развивать те сферы своей деятельности, которые считаются наиболее важными. Выберите из нижеследующего списка 1–3 пункта, являющиеся, по вашему мнению,  самыми важными сферами, которые в дальнейшем необходимо совершенствовать:
- сотрудничество с финно-угорскими народами России
- сотрудничество с другими зарубежными деятелями культуры
- сотрудничество с финскими деятелями культуры
- информационная работа Общества
- рейтинг Общества в СМИ в качестве экспертной организации
- другая сфера развития, какая? ……………………………………………………………………...

6. Общество стремится совершенствовать сотрудничество с финно-угорскими народами России. Какие основные направления вы считаете важными в будущем? Вы можете выбрать из нижеследующего списка несколько вариантов (X)
- реализация краткосрочных мини-проектов
- реализация долгосрочных многолетних мега-проектов
- обмен информацией
- реализация общих проектов с негосударственными организациями и деятелями культуры
- реализация издательских проектов (включая сетевые издания)
- проведение курсов начинающих литераторов
- реализация проектов в области печатных СМИ
- реализация проектов в области электронных СМИ (радио и телевидение, Интернет) и создания фильмов
- предоставление переводческих стипендий
- реализация проектов в области обучения
- присуждение премий различного характера в области культуры
- реализация проектов в области музыки
- реализация проектов в области театрального искусства
- реализация проектов, направленных на развитие детской и молодежной культуры
- экспертные визиты
- реализация проектов в области музейного дела
- реализация проектов в области библиотечного дела
- обмен стипендиатами и научными сотрудниками
- реализация других проектов, каких? ……………………………………………………………….

7. Общество интересуют конкретные предложения по сотрудничеству на 2013 год. Есть ли у Вас конкретные идеи по реализации проектов совместно с Обществом? Просим Вас коротко изложить содержание своих идей и отправить их в Общество М.А.Кастрена до 31 декабря 2012 года.

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..


Контактные данные

Название организации ………………………………………………………………………………...

Контактное лицо ………………………………………………………………………………………

Адрес …………………………………………………………………………………………………...

Телефон ………………………………………………………………………………………………..

Факс ……………………………………………………………………………………………………

Электронная почта ……………………………………………………………………………………

 

9.11.12

Ob-joen retkestä syntyi moderni Venäjä-kirja RovaniemelläRovaniemellä julkistettiin 22.10.2012 Markku Heikkilän ja Antti Tenetzin kirja Merkintöjä Ob-joelta. Heikkilä on Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiedeviestinnän päällikkö ja Tenetz valokuvaaja ja mediataiteilija. Merkintöjä Ob-joelta kertoo retkikunnasta, joka matkusti elokuussa 2011 Ob-joelle etsimään tietoja suomensukuisten hantien ja mansien karhunpeijaisrituaaleista. Matkan päiväkirjamerkinnöistä ja valokuvista on syntynyt kirja, joka etenee matkakuvauksen rytmissä läntisessä Siperiassa, mutta sen dokumentaarirunous nousee Ob-joen varsilta avaamaan historiaa ja nykyaikaa. Kaikki kirjan merkinnät on tehty paikan päällä, junassa, jokilaivoissa, hotellihuoneissa, asumusten lattioilla. Antti Tenetzin valokuvat tuovat mukaan visuaalisen tulkinnan samoista hetkistä ja maisemista.

Mäntykustannus Oy:n kustantama teos toimii modernina ajankuvauksena nyky-Venäjästä ja suomensukuisten kansojen tilanteesta. 


Merkintöjä Ob-joelta -kirjaan ja sen aineistoon voi tutustua osoitteessa 
www.tenetz.com/Ob
Kirjaa on saatavilla kirjakaupoista suoraan (ainakin Akateeminen) tai tilaamalla. Sen voi myös tilata kirjan nettisivun kautta.

17.10.12

Missä on Saamenmaa?

Kalevalaseura ja Saamelaisarkisto järjestävät 2.11.2012 klo 12–17 Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa seminaarin Missä on Saamenmaa?

Kulttuurintutkimuksen näkökulmasta Saamenmaa on paikkana monimerkityksinen ja muuttuva käsite, jota voi tarkastella useasta näkökulmasta. Seminaarissa eri alojen tutkijat pohtivat paikan käsitettä Saamenmaa esimerkkinään. Saamenmaa voi olla kielessä, joiussa, duodjissa, muistoissa, kuvitelmissa, taideteoksissa tai ihmisissä kaukana maantiedollisesta Saamenmaasta.

Seminaarissa julkistetaan Kalevalaseuran 91. vuosikirja Saamenmaa – Kulttuuritieteellisiä näkökulmia (SKS). Teoksessa kartoitetaan saamentutkimuksen nykytilaa tuoreista näkökulmista, joita tarjoavat pääosin uuden sukupolven tutkijat.

Seminaarin teema jatkuu Sajoksessa klo 19 Saamelaismusiikkikeskuksen ja Kalevalaseuran järjestämässä konsertissa. Konsertissa esiintyvät Ulla Pirttijärvi-Länsman Ulda-yhtyeineen sekä Tiina Aikio ja Annukka Hirvasvuopio-Laiti, joita säestää Heikki Nikula. Konsertissa kuullaan perinteistä ja modernia joikua sekä muuta saamelaismusiikkia. Kirjailija, toimittaja ja elokuvantekijä Ima-Aikio Arianaick lausuu konsertin aikana runojaan, joita värittää herkkä valokuvaesitys.

Seminaariin on vapaa pääsy. Konsertin pääsylipun hinta on 5/8 euroa. Lipunmyynti alkaa Sajoksen infossa tuntia ennen konsertin alkua.

Lisätietoja seminaarista
Elina Lampela
Kalevalaseura, tiedottaja
elina.lampela@kalevalaseura.fi
puh. 040 538 5216

Lisätietoja konsertista
Anu Magga
Saamelaismusiikkikeskus, suunnittelija
anu.magga@samediggi.fi
puh. 050 567 2204

Järjestäjät
Kalevalaseura on vuonna 1911 perustettu säätiö, joka tukee ja tekee tunnetuksi Kalevalaan ja suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvää tutkimusta ja taidetta kotimaassa ja maailmalla.

Saamelaisarkisto on osa arkistolaitosta ja kuuluu Kansallisarkiston tutkimuksen ja kehittämisen vastuualueeseen. Saamelaisarkisto tukee ja edistää saamelaisia koskevaa tutkimusta. Arkisto aloitti toimintansa helmikuussa 2012.

Saamelaismusiikkikeskus on vuodesta 2008 lähtien toiminut Saamelaiskäräjien erillisyksikkö, joka tekee saamelaismusiikkia tunnetuksi ja tukee sen säilymistä, kehittämistä ja opettamista.

Seminaari Missä on Saamenmaa?
2.11.2012, klo 12–17, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inari,

Klo 12–13
Kalevalaseuran puheenjohtaja, professori Seppo Knuuttila Avaussanat

Veli-Pekka Lehtola, professori, Oulun yliopisto, Giellagas-instituutti
Saamentutkimuksen haasteita

Ulla Piela, toiminnanjohtaja, Kalevalaseura
Saamenmaa – kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Kalevalaseuran 91. vuosikirjan esittely

Klo 13–13.30 Kahvi

Klo 13.30–17
Seminaarin puheenjohtajana Seppo Knuuttila

Jussi Nuorteva, pääjohtaja, valtionarkistonhoitaja
Saamelaisaineistot arkistoissa

Thomas DuBois, Ph.D., Scandinavian Studies and Folklore Studies, University of Wisconsin-Madison: Saamelaisuus amerikkalaisin silmin

Ellen Marie Jensen, tohtoriopiskelija, Lapin yliopisto, Arktinen keskus
The imagined Sápmi in the narratives of third generation Sámi Americans – Kuviteltu Saamenmaa Amerikan saamelaisten kertomuksissa

Professori Marja Tuominen, kulttuurihistoria, Lapin yliopisto
Minne tahansa, kunhan vain pois tästä maailmasta – sinne missä maan piiri päättyy. Utopia olemattomuuden tyhjyydestä

Professori emeritus Pekka Sammallahti, Oulun yliopisto
Saamen kieli ja Saamenmaa

Sisko Ylimartimo, dosentti, Oulun yliopisto
Fantasian Saamenmaa – saamelaisuus satujen kuvituksissa

Loppukeskustelu
Puheenjohtajana Veli-Pekka Lehtola

Konsertti Missä on Saamenmaa?
2.11.2012, klo 19
Saamelaiskulttuurikeskus Sajos, Inari

Konsertissa esiintyvät Ulla Pirttijärvi-Länsman Ulda yhtyeineen sekä Tiina Aikio ja Annukka Hirvasvuopio-Laiti, joita säestää Heikki Nikula. Konsertissa kuullaan perinteistä ja modernia joikua sekä muuta saamelaismusiikkia. Kirjailija, toimittaja ja elokuvantekijä Ima-Aikio Arianaick lausuu konsertin aikana runojaan, joita värittää herkkä valokuvaesitys.

Konsertin kesto väliaikoineen on noin 2 tuntia. Väliajalla ravintola Gallasta voi ostaa kahvia ja virvokkeita sekä pientä purtavaa. Konsertin lipunmyynti alkaa Sajoksen info-pisteessä tuntia ennen konsertin alkua. Pääsylipun hinta on 5/8 euroa. Lipunmyynnissä voi maksaa vain käteisellä.

8.10.12

MAC:n sukukansapäivä 20.10.: Ugrit lavalla

SUKUKANSAPÄIVÄ 2012

UGRIT LAVALLA – Suomalais-ugrilaisen maailmanmusiikin ilta

Aika: lauantai 20.10.2012 klo 18–22
Paikka: Suomalainen Olutravintola Villi Wäinö, Kalevankatu 4, Helsinki
Musiikkia:
Ailu Valle
Juulia Salonen
Aapo Ilves
Svetlana Rutškina
Santtu-karhu ja Fedja-setä
Savukeidas Kustantamo / Ville Hytönen julkistaa Ville Ropposen esseekokoelman  Uralilainen ikkuna ja Santtu Karhun runokirjan Hyvästit Karjala, Terveh Petroskoi.

Järjestäjät: M. A. Castrénin seura, Opetus- ja kulttuuriministeriö / sukukansaohjelma

Esiintyjät

Ailu Valle, Ivalo – Suomi
Pohjoissaamenkielistä räppiä esittävän Ailu Vallen esikoisalbumi julkaistiin elokuussa 2012 Ijahis Idja -alkuperäiskansanmusiikkifestivaaleilla Inarissa. Aihepiirit levyllä vaihtelevat luonnon arvostamisesta yhteiskunnallisen tilanteen pohtimiseen filosofisella ja kantaaottavalla otteella. Ailu Valle räppää myös suomeksi ja englanniksi, opettaa saamen kieltä ja toimittaa Saamen radion uutisia.
Juulia Salonen, Sipoo – Suomi
Laulaja, kansanmuusikko ja tarinankertoja Juulia Salonen esiintyy sekä soolona että yhtyeidensä riveissä, suomeksi ja ruotsiksi. Juulia Salonen yhdistää soolo-ohjelmistossaan liikuttavat ja humoristiset laulut, intiimissä tunnelmassa kerrotut kummitusjutut, hurjat ihmiskohtalot ja tunnelmallisen soiton. Yhtyeitä ovat tarinankerronnan ja musiikin yhdistävä Eppel&Peppel, suomenruotsalaiseen perinteeseen pohjaava Rosenfink, viulu-laulu-duo Paju sekä laulukvartetti Mamo. Juulia Salonen on myös kansanmusiikin opettaja opettaen sekä aikuisia että lapsia ja mukana monenlaisissa poikkitaiteellisissa projekteissa.
Aapo Ilves, Viro
Monipuolinen Aapo Ilves tunnetaan runoilijana, kirjailijana, laulajana, lauluntekijänä, taiteilijana ja kuvittajana – hän oli tekemässä myös vuoden 2012 Euroviisujen Viron-edustuskappaletta. Hän on julkaissut runo- ja proosakirjoja sekä hänen tekstejään on mukana useissa antologioissa. Aapo Ilves on Tarton NAKin, nuorten kirjailijoiden yhdistyksen, kantava voima. Aapo Ilves on esiintynyt aiemmin Suomessa Turussa ja Helsingissä.
Svetlana Rutškina, Udmurtia
Muusikko, tutkija Svetlana Rutškina toimii laulajana Udmurtian Filharmoniassa ja erilaisissa musiikkiryhmissä, kuten tyttötrio Malpan ja bändi Silent Woo Goore, joka tuli toiseksi Italiassa vuonna 2011 järjestetyssä vähemmistökielten laulukilpailussa Liet International. Parhaillaan Rutškina on sukukansaohjelman stipendiaattina Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksella tehden vertailevaa tutkimusta udmurttilais–venäläisestä ja suomalais–venäläisestä kaksikielisyydestä.
Santtu-karhu ja Fedja-setä, Karjala
Santtu Karhu (Aleksandr Medvedev) on itäkarjalaisen rockyhtyeen, Suomessa erilaisissa musiikkitapahtumissa ja -klubeilla taajaan kierrelleen Santtu Karhu & Talvisovat laulaja ja lauluntekijä. Petroskoissa asuva Karhu on toiminut eräänlaisena edelläkävijänä karjalan kielen ja karjalaisen perinteen vaalinnassa. Hän on tiettävästi ensimmäinen henkilö, joka on kirjoittanut kevyen musiikin lyriikkaa livvin eli Aunuksen karjalan kielellä. Santtu Karhu ja yhtyeessä soittava, maailman ainoaksi vepsäläiseksi sähkökitaristiksi mainittu Fjodor Astašov esiintyvät tällä kertaa akustisena duona.

14.9.12

Kaksikymmentä vuotta sitten kuoli viimeinen kamassin puhuja

Arvoisat ystävät!

Elämme maailmassa, jossa kielten säilyminen ei ole itsestäänselvyys, maailman tuhansista kielistä suuren osan arvellaan häviävän tulevien vuosikymmenten aikana. Monille kielille tämä hetki on jo koittanut.

Kaksikymmentäkolme vuotta sitten, 20. syyskuuta 1989, samoihin aikoihin, kun muualla Neuvostoliiton alueella puhuttujen uralilaisten kielten puhujat vaikuttivat saavan hieman enemmän tilaa hengittää, kuoli viimeinen Kamassin, syvällä Siperiassa puhutun sukukielemme viimeinen puhuja, Klavdija Plotnikova.

Kamassin ja muiden kuolleiden uralilaisten kielten muistoksi järjestää HYY:n sukukansavaliokunta torstaina 20. syyskuuta muistotilaisuuden klo 19 eteenpäin. Tilaisuus alkaa Uuden ylioppilastalon Aurora-salissa (Mannerheimintie 5 B, 3. kerros) josta jatkamme klo 21:30 kynttiläkulkueessa kohti M. A. Castrénin muistomerkille (Kansallismuseon edessä). Tämän jälkeen palaamme Uudelle ylioppilastalolle pohtimaan uralilaisten kielten tulevaisuutta.

Kaikki ovat tervetulleita!
Terveisin,
Norman Langerak
sukukansavaliokunta

10.9.12

Seuraava kongressi ei ole Unkarissa vaan Siperiassa

Tuoreimpien tietojen mukaan AFUL:n Pusztayn kongressi ei toteudu tänä vuonna. AFUL:n hallitus valmistautuu nyt Kari Sallamaan johdolla kaikessa rauhassa lähtemään runsaan vuoden päästä Siperiaan, vaikka sieltä ei ole kuulunut sitten kevään mitään uutta.

31.5.12

Dokumentti komijazvalaisista

Alla olevassa linkissä on M. A. Castrénin seuran sukukansaohjelmasta viime vuonna tuettu dokumenttielokuva Biarmija, joka kertoo komi-jazvalaisista. 
Elokuvan tuotti Telesem tv-yhtiö ja ohjasi Aleksandr Pivkin. Kominkielinen versio on lainattavissa M. A. Castrénin seurasta.

Komijazvan murretta puhutaan muutamassa kylässä Permin aluepiirissä. 1800-1900-luvuilla komijazvalaiset menettivät erityisen oikeudellisen statuksensa ja kirjakielensä. 1990-luvulla he alkoivat elvyttää äidinkieltään ja kulttuuriaan, ja perustettiin oma järjestökin sitä varten. Permin pedagogisen yliopiston yhteydessä toimii nykyään instituutti, jossa tutkitaan komijazvalaisten kieltä, kulttuuria ja historiaa.

18.5.12

"unohdan / komin sanat, kun käyttelen venäjää"

Minun kieleni, minun kotini

Tuntui, että ajan myötä unohdan
komin sanat, kun käyttelen venäjää.
Kuin vieras kuljen, kirjeitä lähetän,
en edes katsomassa käy kotia.


(Nina Isajeva: Runouden maa, 42)


Nina Vasiljevna Isajeva syntyi 22.6. 1955 Gaintsevon kylässä Kotševskin rajonissa. Koulun jälkeen hän opiskeli Permin valtiollisessa pedagogisessa insituutissa ja on sen jälkeen toiminut opettajana. Jo opiskeluaikana hänen runojaan painettiin lehdissä ja runovalikoimissa. V. 1986 ilmestyi hänen ensimmäinen oma runokirjansa Менам песня (’Minun lauluni’). Toinen runokirja, Катшасиннэз (’Päivänkakkaroita’), ilmestyi v. 2002.

Isajevan lisäksi Raija Bartens on suomentanut kymmenen muun komipermjakkilaisen runoutta kokoelmaan Runoden maa (2012), joka löytyy tästä linkistä.

V. Klimoville
Kansalla on kieli, tavat, jumalat ja usko
niihin. Mitä on komipermjakeilla? Vain kieli,
joka on silmien edessä sammumassa, koska
venäläistyneille ihmisille se on käynyt
tarpeettomaksi. (Ystävän kirjeestä) 


(Runouden maa, 49)

Etnofuturistit Tampereella

Seminaari etnofuturismista Tampereella 25. 5 2012
- pienten kansojen ja kielten menneisyyden tulevaisuus -Etnofuturismi on 1980-luvun lopussa Virossa syntynyt kokeellinen taideliike, joka on pyrkinyt tuomaan nykyaikaan paikalliskulttuurien perinteitä, mytologista maailmanhahmotusta ja luontoa kunnioittavien elämäntapojen perusteita. 1990-luvun aikana liike levisi mm. Pohjois-Venäjän pienten kansojen keskuuteen ja auttoi osaltaan elvyttämään paikalliskulttuureja valtakulttuurin paineessa. Seminaari kokoaa yhteen etnofuturismin tutkijoita, tuntijoita ja tekijöitä, joiden taiteellisessa työlle liikkeen eetos on ollut merkittävä.

Etnofuturismi ei jouda museoitumaan kokeellisen taiteen kokoelmiin tai taidehistorialliseksi reunamerkinnäksi: sitä tarvitaan parhaillaan, kun pienten kansojen ja kielten omaehtoisuus ja monimuotoisuus on entistä uhanalaisempaa. Päivän aikana saadaan selville, millaisina muunnelmina etnofuturismi on esiintynyt ja etsitään käytännöllisiä, taiteellisia ja teoreettisia lähtökohtia liikkeen tulevaisuudeksi.

Seminaari järjestetään Tampereen Yliopiston luentosalissa Pinni B 4113

Seminaarin ohjelma:

10.15- 11.00  Ei-eurooppalaisen ja ei-modernin avantgarden uhka ja mahdollisuus, Antti Salminen

11.00- 11.45  "Alkuperäiskansaistumisesta", Tere Vaden

11.45- 12.30  Lounas

12.30 Luomislaulut, myyttiset laulut ja triksterin hahmo intiaaneilla ja virolaisilla Hasso Krullin teoksessa Luomisen hurma ja tekstuuri, J.K Ihalainen

13.00-13.30 Korven katoava raja ? Uralilaista identiteettiä etsimässä,
Ville Hytönen

13.30- 14.00 Suomalaisen etnofuturismin lyhyt ja pitkä historia, Kari Sallamaa

14-14.15 Tauko

14.15-15.00  Viro ja etnofuturismi, Hannu Oittinen

15.00- 15.45 Etnofuturism - elumood ja omad kirjad (mustrid), Etnofuturismi ? elämäntyyli ja  kirjailuni (kuvioinnit), Kauksi Ülle(Viro) Puheenvuoro tulkataan suomeksi.

15.45- 16.15 Kahvitauko

16.15- 17.00 Loppukeskustelu

19.00 Seminaarin jatkoklubi Tulenkantajat-kirjakaupan sisälavalla (Hämeenpuisto 25) Klubilla järjestettyä etnofutuhenkistä iltaohjelmaa, runoutta, musiikkia, viiniä ja vapaata illanviettoa

Lisätietoja: Saara Wahlman, saara.wahlman[a]uta.fi

7.5.12

Volgan mutkasta Siperiaan | From the Volga to Siberia

Volgan mutkasta Siperiaan. Sukulaiskansat tämän päivän Venäjällä. From the Volga to Siberia. The Finno-Ugric Peoples in Today's Russia. Toimittanut Ildikó Lehtinen, SKS 2012.

Mitä sukukansoille kuuluu? Selviävätkö vähemmistökansat globalisaation paineista? Kirja tarkastelee Volgan mutkan ja Siperian kielisukulaisten lähihistoriaa ja nykyhetkeä. Kirjoitukset kertovat omakohtaisesti hantien, komien, marien ja udmurttien nykytilasta ja identiteetistä. Runsas kuva-aineisto johdattaa kohtaamaan arkipäivän tänään, arkistokuvat muistuttavat elämästä yli sadan vuoden takaa. Mukana on myös lasten piirustuksia, jotka esittelevät mielikuvia udmurttilaisuudesta.How are Finno-Ugric peoples doing in today’s Russia? Are these minority groups surviving the pressure of globalisation? This book takes a look at the recent history and current situation of Finno-Ugric peoples from the Volga bend to Siberia. The articles provide a first-hand view of the current status and identity of the Khanty, Komi, Mari and Udmurts. Extensive image material shows us their everyday lives today, while archive pictures offer glimpses of life more than a century ago. Also included in the book are children's drawings depicting their ideas of Udmurt ethnicity.

Nidottu. 190 s.
ISBN 978-952-222-345-6
SKS:n toimituksia 1360.

Hanki omasi jäsenhintaan M. A. Castrénin seuran toimistosta (Mariankatu 7 A,  00170 Helsinki, puh. (09) 135 7820) 35 e (suom.), 55 e (engl.) - sopii mainiosti myös äitienpäivälahjaksi!

13.4.12

Pohjoisen etnografian päivä: PUHUREITA POHJOISESTA

Pohjoisen etnografian päivä 2012: PUHUREITA POHJOISESTA
Arktisten kansojen muuttuvat perinteet

Torstaina 19.4.2012 klo 9-17.15
Helsingin yliopisto, Porthania, sali III, Yliopistonkatu 3
Vapaa pääsy

Tervetuloa osallistumaan ensimmäiseen Pohjoisen etnografian päivään, jonka aikana eri alan asiantuntijat kertovat arktisten kansojen menneisyydestä, asutus- ja väestöhistoriasta, kieliyhteisöistä sekä niiden perinteistä ja nykytilasta. Päivän aikana ovat vahvasti esillä saamelaisten kulttuuri- ja kieliperinne sekä muiden pohjoisten alkuperäiskansojen identiteetti- ja oikeuskysymykset. Millä tavoin arktiset kansat kohtaavat globalisaation haasteet? Kuinka vanhat perinteet elävät ja uusiutuvat ajassamme? Millä tavoin vähemmistökielet selviytyvät yhteisöjen ja niiden elinkeinorakenteiden muuttuessa, kun tundra- ja tunturimaisemat vaihtuvat urbaaniin katuvilinään? Miten tämän päivän tutkijat kantavat M. A. Castrénista alkunsa saanutta, kenttätyöhön pohjaavaa tutkimusperinnettä?

Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille. Päivän aikana on mahdollista esittää kysymyksiä asiantuntijoille ja herättää keskustelua.

Helsingin yliopiston opiskelijat voivat sopia opintopisteistä ja niiden korvaavuuksista lehtori Irja Seurujärvi-Karin (irja.seurujarvi-kari@helsinki.fi) tai dos. Risto Pulkkisen (risto.pulkkinen@helsinki.fi) kanssa.

Tapahtuman järjestävät Pohjoisen Etnografian seura ja Helsingin yliopiston saamentutkimuksen oppiaine.

PÄIVÄN OHJELMA:

9:00–9:15 Ilmoittautuminen
9:15–9:20 Tervetuloa, FT Irja Seurujärvi-Kari

9:20–10:00
Dos. Leht. Petri Halinen (HY, arkeologia):
SAAMELAINEN KULTTUURI TULEE NÄKYVÄKSI KESKIAJALLA

Saamelainen metsästäjä-keräilijä -yhteisö oli rautakaudella arkeologisesti varsin näkymätön kulttuuri, mutta rautakauden lopulla ja varhaiskeskiajalla siitä tuli näkyvä: asuinpaikat, pyhät paikat, kätköt ja aineellinen kulttuuri ovat selkeästi erotettavissa ja liitettävissä saamelaiseen kulttuuriin. Saamelainen yhteiskunta organisoitui ja sen muodot saivat yhtenäisen ilmiasun.

10:00–10:40
Dos. Risto Pulkkinen (HY, uskontotiede):
STÁLLU JA KUMPPANIT - POHJOISEN LUONNON PAHIKSET

Luonnolla on ihmiselle kahdet kasvot: kiehtovat ja kauhistuttavat. Vähintään piilotajuisesti myös  luonnosta elävät ihmiset ovat kokeneet sen edessä vierautta ja toiseutta. Luonnon kauhistavuus on pukeutunut myyttisiksi hirviöhahmoiksi, kuten saamelaisten stállu.

10:40–11:00 Kahvitauko

11:00–11:40
FT. Leht. Irja Seutujärvi-Kari (HY, saamentutkimus):
KANSAINVÄLINEN ALKUPERÄISKANSAISUUS

Saamelaisten identiteetti- ja oikeuskysymykset ovat jatkuva prosessi, jossa monia asioita on koko ajan meneillään Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Esitelmän aihe liittyy keskeisesti ajankohtaiseen alkuperäiskansaliikkeen ja -diskurssin tuottamaan alkuperäiskansaisuus-indigenism -teemaan.

11:40–12:20
FT, kielitieteilijä Anna Idström
”VAELTAA KUIN KEVÄTPORO, JUOKSEE KUIN HANKIRIEKKO"
– ELÄIMET INARINSAAMEN IDIOMEISSA

Kieli on metaforiensa suhteen yksilöllinen ja myös pohjoisten alkuperäiskansojen uhanalaisissa kielissä on vakiintuneita metaforia, monimerkityksisiä sanoja, joita käytetään kuvaannollisesti. Näkyvimmin ne voi havaita idiomeissa, jotka ovat samalla kielen kulttuurisidonnaisinta ainesta. Inarinsaamen sisältämät eläinaiheiset idiomit näyttävät muiden saamelais- ja myös intiaanikielien tavoin perustuvan läheisesti konkreettiseen luontohavaintoon.

12:20–13:20 Lounastauko

13:20–14:00
FT Karina Lukin (HY, folkloristiikka):
MUUTTUVA TUNDRA NENETSIEN KERRONNASSA

Osa Euraasian pohjoisilla tundrilla poropaimentolaisina eläneistä nenetseistä vaihtoi neuvostovuosina kodat asutuskeskusten taloihin. Mitä vaikutuksia muuttamisella on ollut paimentolaisyhteisön materiaaliseen ja suullisen kulttuuriin, kieleen sekä käsityksiin tundrasta ja omasta itsestään yhteisönä?

14:00–14:40
FM Lotta Jalava (HY, Suomalais-ugrilaiset kielet):
SIPERIAN ALKUPERÄISKANSOJEN NYKYPÄIVÄÄ: TAIMYRIN NIEMIMAAN KIELIYHTEISÖT

Pohjois-Siperiassa, Taimyrin dolgaanien ja nenetsien piirissä elää viisi virallista
alkuperäiskansaa: nenetsit, dolgaanit, enetsit, ngana-saanit ja evenkit. Evenkejä lukuun
ottamatta alkuperäiskansat ovat säilyttäneet alueella omat kielensä, jotka ovat käytössä
heidän omissa yhteisöissään. Vähemmistökielten elinvoimaisuutta ja säilymistä vaarantavat
kieliyhteisöjen ja elinkeinorakenteen muuttuminen, venäjän yksikielisyyttä suosivat
asenteet ja aktiivisten elvytystoimien puuttuminen. Mitkä Taimyrin alkuperäiskielistä
säilyvät ja mitkä katoavat?

14:40–15:00 Kahvitauko

15:00–15:40 Tietokirjailija Voitto Valio Viinanen:
KYYNELNIEMEN MÄNTY JA INARIN SAAMELAISKYLÄT

Miten ilmastotekijät vaikuttivat pohjoisten lapinkylien vaiheisiin? Pohjoisissa lapinkylissä perinteiseen luonnonvarojen käyttöön kuului laaja asuinpaikkakierto. Verollisten väheneminen esimerkiksi Inarissa merkitsi muuttoa Jäämeren rannikolle. Puiden vuosilusto-kalenterin soveltaminen paikallisesti sopii historiatutkimukseen ja täydentää perinteisiä menetelmiä lapinkylien asutus- ja väestöhistorioiden selvittämisessä.

15:40–16.20
Prof. Hannu Kahakorpi (Lapin yliopisto, elokuvataide):
VERIVANHIMMAN RINNOILLA – ELÄMÄNKERTAELOKUVA LARS LEVI LAESTADIUKSESTA

Kuka sopisi näyttelemään Lars Levi Laestadiusta (1800–1861), pappia ja tiedemiestä, jolla uuden elämänkertateoksen mukaan oli seitsemän elämää. Laestadius oli muun muassa saamelaisten muinaisuskon tutkija ja kasvitieteilijä, jolle myönnettiin Ranskan Kunnialegioonan ritarin arvonimi. Ohjaaja Kahakorpi kertoo elokuvaprojektinsa sisällöstä, valmistelujen nykytilasta ja näyttelijävalinnoista.

16:20–17:00
Prof. Juha Pentikäinen (Lapin yliopisto):
CASTRÈN, LAESTADIUS JA DONNER - POHJOISEN ETNOGRAFIAN TEKIJÄT JA NÄKIJÄT

Palattuaan tutkimusmatkoiltaan Siperiasta M. A. Castrén (1813–1852) luennoi 1840-luvulla pohjoisten kansojen mytologiasta ja folkloresta tavalla, jonka johdosta häntä voidaan pitää yhtenä pohjoisen etnografian perustajista. Hänen kenttätyöpohjainen tutkimusperinne innoitti sekä  suomalaisia että ulkomaalaisia etnografeja. Kai Donner (1888–1935) osoitti, että brittiläisen antropologian ja pohjoisen etnografian yhdistämisestä syntyi hedelmällisiä tuloksia. Laestadius kirjoitti saamelaisten mytologian omien kenttäkokemustensa ja ekologisen asiantuntemuksensa pohjalta.

17:00–17.15 Loppukeskustelu ja yhteenveto


Lisätietoja:
Anna Partanen
Pohjoisen Etnografian seuran sihteeri
anna.partanen@helsinki.fi
050 5678 144
www.pohjoisenetnografia.fi